'Grenzen aan een grenzeloze oorlog'


   WIL DE VELDE

   Wil de Velde, geboren in IJsselmuiden bij Kampen, werkt als onderwijzeres op lagere scholen, later als lerares geschiedenis in het voortgezet onderwijs.
   Heel haar leven tekent en schildert ze al.
   Na een zwervend leven (haar man werd als legerpredikant nogal eens overgeplaatst) terecht gekomen in Breda, volgt ze het onderwijs aan de Kunstacademie Sint Joost waar ze in het jaar 2000 afstudeert.
   Op zoek naar een groter atelier verhuist ze in 2002 naar Axel.
   Tijdens de MO-studie ontstond haar belangstelling voor de Eerste Wereldoorlog.
   Omdat volgens haar de oorlogsgruwel onmogelijk in beelden is weer te geven beperkt ze zich tot aanduidingen.
   Schildert ze monumenten en foto’s. Of naar aanleiding van een gedicht.
   Ook in deze schilderijen stelt zij de mens centraal.
   Niet als held, niet als trotse overwinnaar, integendeel.
   Zoals ze zelf zegt: “Een oorlog heeft alleen verliezers”.