05-07-2020: Object van de maand juli

Rouwservies:

In de negentiende eeuw werd het mode om tijdens de rouw speciale serviezen te gebruiken. In eerste instantie koos men voor het "black basalt ware" van Wedgwood. Al snel gingen zij, gevolgd door andere fabikanten, speciale rouwserviezen fabriceren met bijpassende ornamentering.

Men gebruikte niet alleen zwart aardewerk maar ook geperst glas, wat goedkoper was. Een bekende Nederlandse producent was Regout. Een dergelijk servies bestond meestal uit vier of vijf onderdelen: thee en/of koffiepot, melkkan, suikerpot en een spoelkom.

De serviezen waren een kostbaar familiebezit. Zodoende maakte meerdere familieleden gebruik van het servies tijdens de rouwperiode, die wel een jaar kon duren. Rouwserviezen zijn een typische uitdrukking van de 19e eeuwse burgerlijke rouwcultuur.