In het museumgebouw is een parcours met negen kamers waarin verhalen worden verteld en uitgebeeld over Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Aansluitend is een publieke ruimte waar informatie over het heden is te vinden. Wat zijn interessante plaatsen om te bezoeken in Oost Zeeuws-Vlaanderen. Via deze ruimte is de toegang naar de kamer voor tijdelijke exposities.

Woest en ledig, kamer 1

Miljoenen jaren geleden was deze streek zee, daarna toendra, en daarna, toen de ijskap ging smelten en de zeespiegel steeg, een slikken- en schorrengebied. De wisselvallige kracht van het water speelde met het land: stormen en overstromingen vraten stukken land weg en spuwden het in kalme tijden weer uit. Dit landschap was zo wispelturig dat mensen er niet konden blijven wonen.

Er komen mensen, kamer 2

Rond het jaar 1000 verandert er veel. Ondanks de grillige natuur komen steeds meer mensen hier hun geluk beproeven. Gestimuleerd door de Graven van Vlaanderen en door ondernemende kloosterordes, bouwen ze nederzettingen en gaan ze aan de slag om de wisselvallige zee te temmen. Ze bouwen dijken en telen voedsel op het vrijgekomen vruchtbare akkerland. Ze houden schapen op de zoute terpen, spinnen, verven en weven hun wol tot laken. Ze halen veel turf uit de grond om er vuur mee te stoken, filteren zout uit het moer om vis en vlees in te bewaren. Ze baggeren geulen uit, graven kanalen, bouwen sluizen en tolhuizen. En ze varen over en weer naar Vlaanderen, Engeland en verder... om er hun wol, turf en zout te verkopen.

Over de vos, kamer 3

Een legendarische Vos die kritisch toekijkt.

Welvaart in de middeleeuwen, kamer 4

In de Middeleeuwen gaat het goed in Hulst zoals in heel Vlaanderen, dat met Noord-Italië de rijkste regio is van Europa. De streek is welvarend, maar ook begeerd, bedreigd en belaagd. Bedreigd omdat er zoveel turf uit de grond is gehaald, dat hele gebieden bij storm nu onder water komen te staan en waterlopen dichtslibben. Belaagd door de Gentenaars die de macht van de Graaf beu zijn en zelf controle willen op de handel. Maar de bewoners hier verdedigen zich met man en macht: telkens bouwen ze wat vernield wordt terug op, beter, sterker, slimmer.

Oorlog, kamer 5

In de 16de eeuw worden de bewoners de speelbal van een langdurige en grootschalige machtsstrijd tussen Europese vorsten die tegelijk ook een ideologische strijd wordt. De bevolking ondergaat geweld en vernieling. Onder politieke dwang bouwen ze hun streek om tot een militair landschap, geven ze landbouwgrond prijs aan militaire inundaties en moeten ze de strijdmachten onderhouden.

Wie blijft en wie vlucht, kamer 6

Over nieuwe immigranten uit het Noorden die de leiding in handen nemen

Na de oorlog wordt alles anders. Hulst en omgeving worden van Vlaanderen gescheiden. Van Vlaams worden ze Staats. Sommigen besluiten te emigreren. Ze moeten de nieuwe godsdienst niet, en ook niet de calvinistische elite die de streek komt besturen. Maar velen blijven toch en passen zich aan.

Militair buffergebied, kamer 7

In de eeuwen erna blijft de streek aantrekkelijk voor nieuwe buitenlandse vijanden. Ze wordt de speelbal van wisselende allianties in Europa. Zeeuws Vlaanderen wordt eerst een militair buffergebied. Hulst wordt een grensstad, bewaakt door garnizoenen. Voor sommigen zijn de bezetters een bron van inkomsten. Voor veel anderen maakt de bezetting het dagelijkse leven harder, zeker op het platteland. De Fransen geven niet op. Ze vallen herhaaldelijk aan. Op het einde van de 18de eeuw wordt de streek Frans grondgebied. De bewoners passen zich wederom en noodgedwongen aan nieuwe regels en wetten.

De cel, kamer 8

Wie zat hier ooit opgesloten? Waarom?
‘s-Landhuis speelt een belangrijke rol in het verhaal van Hulst en omgeving in de periode na de 80-jarige Oorlog. Ook de cel.

Een nieuwe tijd, kamer 9

Vanaf 1831 en tot op vandaag behoort deze streek tot Nederland. Maar ze blijft een grensgebied, met de Schelde als gemeenschappelijke levensader, en zone waarlangs de industrie zich ontwikkelt. In de voorbije twee eeuwen verandert er veel in het dagelijks leven en het gebeurt steeds sneller. Twee wereldoorlogen, perioden van watersnood. Meer industrie, meer mensen, meer wegen, tunnels. En meer Europa: de grens met Vlaanderen vervaagt. Geen tol meer, één munt, en grensoverschrijdende samenwerking...

En vandaag?, kamer 10

Wat zijn de uitdagingen hier vandaag? Kunnen de verhalen van onze voorouders ons wijzer maken? Over hoe we omgaan met elkaar? Met onze buren? Met grenzen? En met het landschap, dat niet stopt bij de grens? Onder het genot van een kopje koffie kan men hierover nadenken. Op de grote tafel kan men bladeren in folders en boekwerken. Er is een overzicht van plaatsen die interessant zijn om te bezoeken.

De tijdelijke exposities

In twee aaneengesloten kamers wordt elk half jaar een nieuwe expositie ingericht. Deze behandelen een thema uit de streek. Dit kan een actueel thema zijn of een historische gebeurtenis, misschien een kunstenaar?