De lopende expositie

De basiliek in beeld

Sinds 8 eeuwen staat de St. Wiilibrordusbasiliek in Hulst. Een indrukwekkend monument dat de skyline van de stad domineert. Deze monumentale basiliek, opgetrokken in Brabants-Gotische stijl, bevindt zich in het hart van de vestingstad en is van kilometers ver zichtbaar. De 60 meter hoge toren prijkt als het ware boven de stad uit en is een iconisch kenmerk van Hulst. De bijzondere expositie is te bezoeken vanaf 6 april en is gratis toegankelijk. 

06-04-2024 - 29-09-2024

Tentoonstellingen door de jaren heen

 • De basiliek in beeld
  De basiliek in beeld
  06-04-2024 - 29-09-2024

  Van de expositie "de basiliek in beeld" is een boekje bijgevoegd. Door op "bekijk het boekje" te klikken is het boekje voor u beschikbaar. Wij wensen u veel kijk- en lees plezier toe.

  Bekijk het boekje
 • Van de Kauter tot de Snis
  Van de Kauter tot de Snis
  04-02-2024 - 31-03-2024

  Deze fascinerende expositie behelsde een fotografische reis door het oosten van Zeeuws-Vlaanderen van vroeger en nu. Tevens kon je ontdekken hoe een plek in 100 jaar kon veranderen, en hoe oude en nieuwe beelden samen komen en werd je verrast door de transformatie van deze bijzondere locaties. 

 • Expositie The making of the Reynaert cave
  Expositie The making of the Reynaert cave
  14-01-2024 - 18-02-2024

  Reynaertkamer:

  In de middeleeuwse dierenfabel Reynaert de Vos worden scheve machtsverhoudingen van toen op groteske wijze aan de kaak gesteld. Het verhaal heeft nog steeds een duidelijke actualiteit die te proeven is in de avonturen van de lepe vos Reynaert, de gulzige beer Bruun, de valse kater Tibeert, de pompeuze leeuw Nobel en de andere dieren die elk hun menselijke ondeugd symboliseren. Het verhaal is nu tot leven gebracht in het museum. Op een creatieve manier worden al Reynaert zijn streken verteld. 
   

  The making of the Reynaertcave

  Vanaf 14 januari wordt het maakproces van de Reynaertkamer tentoongesteld. Er is de laatste maanden hard gewerkt aan dit prachtige project. In een expositie is te zien hoe deze animatie tot stand is gekomen. Te bezichtigen van 14-01-2024 t/m 18-02-2024. Deze expositie is gratis te bezoeken. 

 • Bidden en Werken
  Bidden en Werken
  08-07-2023 - 07-01-2024

  De Cisterciënzers in Oost-Zeeuws-Vlaanderen 1183 - 1645

  Bidden en Werken is een tentoonstelling over het leven en werk van de Cisterciënzer monniken in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. De expositie beslaat de periode 1183-1645. Toen de staatsen Hulst innamen werden alle religieuze bezittingen geconfisqueerd. Hoe ontstond deze succesvolle orde, hoe verspreidde zij zich over West-Europa, hoe zagen abdijen eruit, hoe was de dagindeling van de monniken? En hoe zag de regio er in die eeuwen uit na telkens weer stormvloeden, inundaties en inpolderingen? Enkele in deze streek geboren abten van Ten Duinen worden voorgesteld. Er is aandacht voor het Hof te Zande te Kloosterzande. En wat betekende die geheimzinnige ingemetselde tijdcapsule in het kerkje? 

 • Expositie Gerard van der Salm
  Expositie Gerard van der Salm
  22-07-2023 - 18-09-2023

  Onder ruime belangstelling is op zaterdag 22 juli de schilderijen tentoonstelling van Gerard van der Salm ( vrijwiller museum Hulst ) geopend. De expositie is te bezichtigen tot 18 september en is gratis toegankelijk. 

  Bekijk het boekje
 • De sublieme natuur van Indonesië
  De sublieme natuur van Indonesië
  05-03-2023 - 02-07-2023

  Willem Imandt Zeeuws-Vlaamse schilder (1882 - 1967)

  Willem Imandt werd in 1882 geboren als oudste zoon van de hoofdonderwijzer in St. Jansteen. Hij toonde al vlug artistieke inslag. In 1908 solliciteerde hij op een onderwijzersbaan in Nederlands Indië. Uit deze tijd stammen zijn eerste Indische doeken, waarna er nog vele volgden.  

 • Zeeland en de kracht van water
  Zeeland en de kracht van water
  07-04-2023 - 05-06-2023

  Foto expositie van Freddy Dirickx van de Oost-Zeeuws-Vlaamse kust. In Hulst waar hij gevestigd is, is hij altijd bezig zichzelf verder te ontwikkelen en te specialiseren. Zijn stijl is omschreven als creatief, leuk, aantrekkelijk en artistiek. Voor museum Hulst heeft Freddy de kracht van het water vastgelegd. 

  Bekijk het boekje
 • " Waor moen'k zain "
  07-01-2023 - 26-02-2023

  1968 - 2023 : AHC DE VOSSEN 55 JAAR

  Vanaf 7 januari t/m 26 februari was er in Museum Hulst 's-Landshuis een carnavalstentoonstelling te zien. Deze was ingericht ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan van de stichting AHC De Vossen. De expositie heet "Waar moen'k zain", dit is het thema van de carnavalsweek . Naast de vele themaborden zijn er allerlei attributen te zien van de prinsen en van de twee keizers. Natuurlijk hun steek, hun borstschild en hun medailles, maar ook hun scepter. Deze liet elke prins vervaardigen bij een lokale kunstenaar. Al met al en vrolijk en kleurrijk geheel. In een boekje (te koop voor 5,-) is een overzicht te zien van tal van carnavalsgebruiken. 

  Bekijk het boekje
 • Aquarellen van Maryam
  Aquarellen van Maryam
  16-12-2022 - 24-02-2023

  Zij is geboren in Teheran en is 3,5 jaar geleden gevlucht naar Nederland. Na bijna 3 jaar AZC periode woont ze nu in Hulst. Na haar middelbare school is zij begonnen met schilderslessen. Ze is geïnspireerd door Mahmoud Farhchiaan, een meester in Perzische schilderminiaturen waar Maryam ook enkele lessen van heeft gekregen. Mohammad Yazdchy is voor langere tijd haar docent geweest, waarvan ze vooral de techniek van aquerel en het werken met zwarte pennen (in houtskool uitgevoerd) heeft geleerd. Na de vlucht uit Iran had ze weinig motivatie om weer te gaan schilderen maar inmiddels heeft ze de draad weer opgepakt. Haar werken zijn afgeleid van foto's waar ze een goed gevoel bij heeft. Dit varieert van landschappen tot stadsgezichten en bloemen.

  Bekijk het boekje
 • De Keure van 1242
  De Keure van 1242
  11-06-2022 - 31-12-2022

  Rechten en plichten in de Vier Ambachten 

  De eerste tijdelijke wisseltentoonstelling is georganiseerd in samenwerking met De Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten en gaat over de Keure van 1242. De keure werd uitgevaardigd door graaf Thomas en gravin Johanna. Het was een soort grondwet voor het gebied De Vier Ambachten: het platte land rondom Hulst, Axel, Assenede en Bouchoute, alle gelegen in het graafschap Vlaanderen. Een aantal fiscale, bestuurlijke en juridische aspecten komen aan bod: cijns betalen, benoeming en functioneren van baljuws, onderbaljuws en schepenen, straffen voor verschillende misdrijven en erfrecht. Daarnaast zijn er bepalingen opgenomen over waterschapszaken: onderhoud en herstel van dijken, waterlopen en sluizen. Er is enige aandacht voor de bestuursstructuur in de tijd van De Vier Ambachten en nadien, in de Franse tijd. De tentoonstelling zal aandacht besteden aan diverse facetten van deze keure. Aan de hand van authentieke documenten, landkaarten, citaten en diverse voorwerpen zal getracht worden een tijdsbeeld te schetsen. Boekjes over de Keure zijn nog te koop. 

  Bekijk het boekje
 • Afscheid van een monument
  Afscheid van een monument
  15-04-2022 - 31-05-2022

  Afscheid van een gebouw en zijn objecten:

  Sinds 1979 is het gebouw Steenstraat 28 in gebruik als museum. Een fraai momument uit de 14e eeuw met een interessante historie waarin de ontwikkeling van Hulst wordt gereflecteerd. Vanwege het afscheid van dit gebouw en de verhuizing naar het nieuwe museum Hulst is een boekje uitgebracht met herinneringen aan het gebouw, de inrichting en hoe het een museum werd, zie bijgaande uitgave.

  Bekijk het boekje
 • Spoorloos, 150 jaar trein en tram
  Spoorloos, 150 jaar trein en tram
  Vanaf 5 juni 2021

  We herdenken dat 150 jaar geleden, de spoorlijn Mechelen-Terneuzen werd geopend, met stopplaatsen in Hulst, Axel en Sluiskil. In 1902 kwam de tramlijn van het station in Hulst naar Walsoorden. En van daaruit kon men richting Zaamslag, Axel, Terneuzen en met de veerpont naar de overkant.

  De treinverbinding bestond 80 jaar, van 1871 tot 1951, en de tramverbinding een kleine 50 jaar, van 1902 tot 1950.
  Van de vroegere trein- en tramverbindingen is helaas weinig meer te zien. Hier en daar wat resten van spoorrails, een enkel gebouw en het fietspad dat over de oude spoorbaan naar St. Niklaas leidt. 

  De historie van de trein- en tramlijn zijn beschreven in een boekje (64 pag.) dit is hieronder bijgevoegd.

  Bekijk het boekje
 • De Laatste Boerenbruiloft
  De Laatste Boerenbruiloft
  06-06-2020 - 05-11-2020

  In samenwerking met de Stichting Boerenbruiloft heeft museum Hulst een expositie ingericht ter gelegenheid van 47 jaar Boerenbruiloft. Vanwege de coronamaatregelen is deze expositie later maar tevens langer tentoongesteld. Bij binnenkomst herkende je direct de gebruiken van "47 jaar Boerenbruiloft". Voor de belangstellenden bestond de mogelijkheid een boerenbruiloft foto te maken achter een voorzetbord en de kinderen konden een leuke kleurplaat of trekpop meenemen.

  Bekijk het boekje
 • Bezetting en bevrijding
  Bezetting en bevrijding
  6 juli 2019 - 11 november 2019

  Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding heeft museum Hulst een expositie ingericht. Het gaat over bezetting en bevrijding van Hulst en omstreken. Er zijn afbeeldingen van de kapotgeschoten torenspits van de basiliek, een lijst met oorlogsslachtoffers in Hulst en Hontenisse. Op 31 augustus is een expositie ingericht in een container op de dijk bij Terneuzen. Dit ter gelegenheid van de start van de herdenking 75 jaar vrijheid in Nederland.

  Bekijk het boekje
 • Kornelis Jacobus Huineman
  Kornelis Jacobus Huineman
  30 maart 2019 - 30 juni 2019

  Een grote expositie van de werken van K.J. Huineman. Bij leven deurwaarder te Terneuzen. Actief in het verzet en gepassioneerd tekenaar en schilder van de Basiliek en straatjes in Hulst. Ter gelegenheid van het bevrijdingsevenement in Terneuzen is in de Passerelle  een expositie van zijn werk uit 1944. Samen met Paul van der Velde is een boek uitgebracht over het leven en werk van de schilder. Het boek is verkrijgbaar bij de balie voor 20 euro.

 • Tears from Heaven
  Tears from Heaven
  1 april 2018 - 8 juli 2018

  Onder de noemer "Tears from Heaven" hebben een drietal organisatie een programma opgesteld ter herinnering aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Met name: De Cantorij, De Oudheidkundige Kring "de Vier Ambachten" en Museum Hulst. In Museum Hulst wordt dit ingevuld met een drietal thema's: Rouwrituelen in Zeeuws Vlaanderen , een groot zevenluik van de Zeeuws-Vlaamse schilder K.J. Huineman en werkstukken van de Kreatieve vorming.

  Bekijk het boekje
 • Vechten tegen de bierkaai
  Vechten tegen de bierkaai
  14 juli 2018 - 11 nov. 2018

  Tijdens de opgravingen van de haven in Hulst in 2011 zijn een groot aantal kleinere vondsten gedaan, waaronder 2600 metaalvondsten. Voor Midden-Europa zijn de militaire vondsten in Hulst buitengewoon, omdat het hier waarschijnlijk om de vondsten van een beleg gaat, die naderhand in de haven zijn gestort. Er zijn geen andere vondsten van dergelijke orde van een veldslag uit de 16e en 17e eeuw bekend. Veel musea in Europa zouden trots zijn dergelijke stukken te kunnen laten zien.

  Bekijk het boekje
 • Uw Museumstuk?.... in Museum Hulst!
  Uw Museumstuk?.... in Museum Hulst!
  15 juli 2017 - 5 nov. 2017

  De Hulstenaren werden uitgenodigd hun fraaiste en oudste objecten in het Museum te exposeren. Het bleek een schot in de roos. Veel bijzondere objecten werden aangeboden. Halverwege de expositie werden de objecten door enkele experts van het Middelburgse Veilinghuis getaxeerd. We hebben vernomen dat enkele objecten zijn geveild. 

 • 500 jaar reformatie; katholiek en protestant in Hulst e.o
  500 jaar reformatie; katholiek en protestant in Hulst e.o
  1 april 2017 - 9 juli 2017

  De geschiedenis van de reformatie in Nederland en de gebeurtenissen in Hulst. Tevens is een film uitgebracht over de beide geloofstradities met actuele opnamen uit de eigen omgeving. Het simultaan gebruik van de Willibrordus-kerk krijgt aandacht. 

  Bekijk het boekje
 • Familie Metsers; kunstenaars uit Hulst
  Familie Metsers; kunstenaars uit Hulst
  2 april 2016 - 24 juli 2016

  Expositie van werken van verschillende leden van de familie Metsers. De expositie kwam tot stand in samenwerking met De Kunstraad. De werken hingen zowel in het museum als in het 's Landshuis. 

 • Historische strips
  Historische strips
  31 juli 2016 - 3 nov. 2016

  De expositie kwam tot stand in samenwerking met het Abdijmuseum Ter Duinen te Koksijde. 

 • Reynaert, de Rekel uit de Regio
  Reynaert, de Rekel uit de Regio
  4 april 2015 - 26 juli 2015

  Een expostie over Reynaert de Vos, met een flink aantal kunstwerken van de kunstenaar Theo van de Goor. 

 • De Hattinga‘s laten in hun kaarten kijken!
  De Hattinga‘s laten in hun kaarten kijken!
  1 aug. 2015 - 8 nov. 2015

  Expositie over de familie Hattinga, cartografen en bestuurders uit de 18e eeuw, in samenwerking met het Mercatormuseum te Sint Niklaas.

 • Overzicht van tentoonstellingen in museum Hulst
  Overzicht van tentoonstellingen in museum Hulst
  1979 - 2014
  Bekijk het boekje