Stichting Museum Hulst, ‘s-Landshuis

Het museum is tot stand gekomen dankzij de samenwerking tussen de gemeente Hulst en de stichting Museum Hulst. De eindverantwoordelijkheid van het museum berust bij het bestuur van de Stichting Museum Hulst. Deze is samengesteld uit vertegenwoordigers van de lokale samenleving. Hierin volgt de stichting een bestuur-model, zoals gedefinieerd in de Governance Code Cultuur. Voor de dagelijkse coördinatie is een medewerkers van de gemeente Hulst aangesteld die onder leiding van het museumbestuur de voortgang regelt.

Door diverse samenstelling van bestuursleden bezit het bestuur collectief een scala aan ervaringen, waaronder financiële, bestuurlijke, administratieve, leidinggevende, academische, museale en educatieve ervaring. De bestuursleden zijn zich bewust van de eventuele belangen die hun nevenactiviteiten opleveren en communiceren goed. Op basis van hun achtergrond is deze taakverdeling tot stand gekomen Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de grote inzet van onze vrijwilligers..

Download hier de Governance Code Cultuur
Download hier de Ethische code voor musea
Download hier de Fair Practice Code

Algemene gegevens
Naam: Stichting Museum Hulst, ‘s-Landshuis
KvK nummer: 22062499
Website adres: https://www.museumhulst.nl
E-mail: info@museumhulst.nl
Adres: Steenstraat 37
Postcode: 4561AR
Plaats: Hulst

Samenstelling bestuur

  • Voorzitter: Bert. Zandvoort
  • Penningmeester: Ron van Waterschoot
  • Secretaris: Jos de Block
  • Bestuurslid: Hanneke Stam
  • Bestuurslid: Edie Bogaert
  • Bestuurslid: Ria Wentzler
  • Bestuurslid: Frans Dieleman

Medewerkers gemeente

  • Coördinator: Liesbeth Neelemans

Nevenfuncties en rooster van aftreden bestuursleden
Download hier een overzicht van nevenfuncties van de bestuursleden.

Doelstelling en visie
Stad-en Streekmuseum Hulst is een stichting en een ANBI erkende organisatie. Het heeft als opdracht de boeiende geschiedenis van Hulst en omstreken waaronder de grensstreek te tonen en tevens te dienen als kennis- en informatiecentrum voor de gemeente Hulst. Naast de vaste tentoonstelling zijn er de jaarlijkse wisselexposities die verschillende aspecten van Oost Zeeuws-Vlaanderen laten zien.

Jaarverslag
Download hier het jaarverslag van 2021
Download hier het jaarverslag van 2022

Jaarrekening
Download hier de jaarrekening 2019 - 2021
Download hier de jaarrekening 2022

Beleidsplan
Download hier het beheersplan van stichting Museum Hulst.

Beloning
Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Website
Via de website www.musuemhulst.nl wordt men geïnformeerd over het museum. Bezoekers kunnen reageren via de website en sociale mediakanalen.

Nieuwsbrief
Door middel van een digitale nieuwsbrief worden belangstellenden op de hoogte gebracht van de activiteiten.

Vragen?
Voor nadere toelichtingen kunt u contact opnemen via info@museumhulst.nl.