22 november 2019: u heeft het allemaal kunnen lezen. Er zijn vergevorderde plannen om een eigentijds museum in Hulst te realiseren. B&W heeft voorgesteld de financiën hiervoor beschikbaar te stellen. Begin 2017 is het museumbestuur begonnen hier aandacht voor te vragen. Het huidige museumgebouw is een mooi klassiek monument en op zich een museumstuk maar ongeschikt voor een eigentijds museum. De belangrijkste struikelpunten zijn de toegankelijkheid voor mensen die slecht ter been zijn, geen ruimte voor ontvangst van grotere groepen zoals schoolklassen en voor lezingen en geen ruimte voor administratie en opslag.

In oktober 2017 heeft de gemeente aan SCEZ (Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland) de opdracht gegeven een onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een eigentijds museum in Hulst. Op basis van de aanbevelingen uit dit onderzoek is een werkgroep samengesteld uit leden van het museumbestuur, de gemeente en de SCEZ (nu Erfgoed Zeeland). Deze werkgroep heeft een aantal eisen opgesteld waaraan het museum moet voldoen uitgaand van de locatie 's Landshuis. Met deze lijst van eisen zijn een aantal gespecialiseerde bedrijven gevraagd een voorstel en begroting te maken voor een eigentijds museum te Hulst. Na bestudering van de voorstellen is de firma Madoc uit Gent gekozen als het best passend bij onze ideeën. Op 12 december zal het voorstel van B&W behandeld worden in de gemeenteraad. Wij houden u op de hoogte.