07-11-2019: Op 4 november vondt in de bibliotheek in Koewacht de opening plaats van de tentoonstelling "Vuursteen", georganiseerd door Stichting Werkgroep Archeologie Hulst in samenwerking met Basisschool de Vlaswiek en Bibliotheek Koewacht. Na een kort welkomstwoord door Eddy Verschraegen nam Edie Bogaert het woord. Ook de directrice van de school Trees Mangnus hield een korte toepspraak. De eigenlijke opening werd uitgevoerd door Provinciaal archeologe drs. Nathalie de Visser. Te bewonderen prachtige mesolithische vondsten en een maquette van een mesolithisch dorp gemaakt door Benjamin Vergauwen van het PolderMas.

Opening van dinsdag 5 t/m 16 november

Dagelijks van 13:00 - 17:00 uur, toegang gratis

Zondag gesloten. De moeite waard om te zien.