01-02-2021

Het "rost"zand:

Nieuw Namen is gebouwd op een heuvel die nu nog zo'n 5 a 6 meter boven het omringende polderniveau uitsteekt. Het is een erosie-restant van een oude zeebodem. In het plioceen (3 miljoen jaar geleden) lag hier een kustgebied. Toen de zee zich terug trok ontstond er een harde bodem. Die zien we nu terug in de vorm van roestkleurig ijzer-zandsteen-banken (limoniet).

De Meester van der Heydengroeve is een unieke pliocene groeve waar verschillende oeroude laagjes prima te zien zijn.