01-11-2020:

De Bollewerkpoort 1506 - 1596

Deze in 1506 gebouwde poort wordt in Hulst vaak abusievelijk Keldermanspoort genoemd. Dobbele Poort is echter een betere benaming, want zij verschafte toegang tot de stad via twee landwegen (aan weerskanten van de havengeul) en via de vaarweg (de verbinding met de Westerschelde).

Het poortgebouw toont twee torens en een front. Naast de torens zijn er twee toegangspoorten met daarvoor ophaalbruggen. Onderdoor gaat de vaarweg naar de haven: een 30 meter lange tunnel, zes meter breed en zeven meter hoog. 

De poort was geen lang leven beschoren: tijdens de belegering in 1596 door Albertus van Oostenrijk werd zij in puin geschoten. Later verdwenen de resten onder de stadswallen en de poort kwam pas weer aan het licht bij de opgraving in 1956. De ruïne is te zien aan het eind van de Overdamstraat.

(zie bijgevoegde maquette).