Vandaag werden opnames gemaakt voor de audiotour van het nieuwe museum. Vooraf kon men teksten inlezen in het huidige museum. Een bijzonder woord van dank aan de leden van de Transfiguratie, Grof Brood en de diverse vrijwilligers voor het inspreken van de teksten