DE KEURE EN DE VIER AMBACHTEN, een grondwet uit 1242

Deze wisseltentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten en Museum Hulst en gaat over de Keure van 1242. Deze werd uitgevaardigd door graaf Thomas en gravin Johanna van Vlaanderen en Henegouwen. Het was een soort grondwet voor het gebied van de Vier Ambachten: Hulst, Axel, Assenede en Bouchoute, alle gelegen in het graafschap Vlaanderen. 

Foto bovenaan: verlening van de keur door Gravin Johanna en graaf Thomas (staatsbibliotheek Wenen, codex 2583).

Een aantal fiscale, bestuurlijke en juridische aspecten komen aan bod: cijns betalen, benoeming en functioneren van baljuws, onderbaljuws en schepenen, straffen voor verschillende misdrijven, en erfrecht. Daarnaast zijn er bepalingen in opgenomen over waterschapszaken: onderhoud en herstel van dijken, onderhoud van waterlopen en sluizen.

De tentoonstelling zal aandacht besteden aan diverse facetten van deze Keure. Aan de hand van documenten, landkaarten en diverse voorwerpen  zal geprobeerd worden een tijdsbeeld te schetsen.

Foto 2: "Keuredag" in 1992, 750 jaar later, met de nieuwe "Vier Ambachten Couffre".