In Zeeland zijn, naar verhouding, veel musea. Je kunt wel zeggen dat er altijd een museum in de buurt is. Er bestaat een vereniging van Zeeuwse Musea (https://zeeuwsemusea.nl/) die jaarlijks een ledenbijeenkomst houdt en op 10 juli werd deze bijeenkomst gehouden in ons museum. Een waardevol samenkomen met o.a. uitwisselen van ervaringen en ideeën en het was een mooi moment om afscheidnemend bestuurslid Adri Tholens van museum Schooltijd in Terneuzen in het zonnetje te zetten.